Over het algemeen ontstaan nekklachten door een verkeerde houding, een verkeerde beweging of aanhoudende spanning en/of stress. Pijn in de nek straalt vaak uit naar schouders, armen, rug of het hoofd. Het hoofd bewegen is dan pijnlijk of moeilijk. Hierdoor kunnen nekklachten ook  hoofdpijn, schouderpijn of duizeligheid veroorzaken. 

Meestal verbeteren de klachten binnen een aantal weken vanzelf. Mocht dit niet gebeuren dan is een bezoek aan een fysio- of manueel therapeut verstandig. U hoeft hiervoor niet eerst naar de huisarts. Samen kunnen we dan beoordelen of een uitgebreider onderzoek en behandeling noodzakelijk is of dat adviezen en thuisoefeningen voldoende zijn.

Fysio- en manuele therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.