Startpagina
 
  

Door de Corona-uitbraak en de maatregelen die door de overheid hiertegen zijn genomen en op 23 maart nogmaals specifiek zijn aangescherpt voor de fysiotherapie, zijn wij genoodzaakt om onze reguliere praktijkvoering aan te passen.


Dat wij deze aanpassingen moeten doorvoeren valt ons zwaar omdat wij als zorgverleners mensen altijd willen helpen, juist ook in deze moeilijke tijden.


Onze behandelingen bestaan echter veelal uit direct lichamelijk contact en daardoor wordt de kans groter dat wij het virus oplopen en aan anderen kunnen overbrengen zonder dat wij dat weten. Door de praktijk (grotendeels) te sluiten verlagen wij dit risico van verspreiding.

Wat doen wij nog wel?


  • Telefonisch- of video consult op afstand voor zowel nieuwe klachten als voor klachten waarvoor reeds een fysiotherapeutisch traject loopt. Op deze manier kunnen we op dit moment de meest efficiënte zorg leveren en in contact blijven met u.


  • Het fysiek behandelen van patiënten in acute en noodzakelijke situaties op uitdrukkelijke verwijzing van huisarts of specialist. Noodzaak wordt afgestemd met verwijzer. Behandeling mogelijk in een beschermde omgeving.


Wat doen we niet meer:

  • Alle zorg die minimaal 3 weken kan wachten. Hierna volgt opnieuw een evaluatie op basis van de dan geldende richtlijnen.

De keuze voor wat noodzakelijk is en wat niet zal steeds een individuele afweging zijn tussen fysiotherapeut, patiënt en huisarts/specialist. Waarbij rekening gehouden zal worden met het risico voor zowel de patiënt, de behandelaar als de samenleving.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor één van bovengenoemde diensten dan vragen wij u bij voorkeur om via de e-mail contact op te nemen. Dit kan via info@kalkdijkfysio.nl of u kunt ons antwoordapparaat inspreken: 058-2991379. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

We hopen u op deze manier van dienst te blijven en willen u alvast bedanken voor het begrip voor deze bijzondere situatie.


Wij hopen natuurlijk dat wij onze reguliere praktijkvoering weer zo snel mogelijk kunnen starten.Met vriendelijke groet,


Team Kalkdijk fysio en manuele therapie

Ontwerp & realisatie: BW H ontwerpers Volg ons op Facebook