Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

Na een onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld en met u besproken. Bekeken wordt of behandeling zinvol is en zo ja, wat het beoogde doel is en hoeveel behandelingen bij benadering nodig zijn. In principe zal ook direct gestart worden met de behandeling. Ook krijgt u al adviezen en wordt besproken wat u zelf kunt doen om uw herstel te bevorderen.