Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een klachten in de bekkenbodem en omgekeerd.

De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken en heeft drie functies:

  • dragen van de buikorganen.
  • openen en sluiten van de bekkenuitgang.
  • bijdragen aan de stabiliteit van het bekken.

Voor de spieren van de lage rug, buik, bekken is een belangrijke rol weggelegd t.a.v. houding en beweging in het dagelijks leven. De bekkenbodemspieren zijn erg belangrijk t.a.v. plassen, ontlasten en vrijen. De spieren van de bekkenbodem kunnen te zwak of te gespannen zijn, niet op juiste moment functioneren of we kunnen er geen bewuste controle meer over hebben.    

Soms ontstaan er klachten doordat er door de jaren heen een niet goede manier van bijvoorbeeld plassen of ontlasten ontwikkeld is, soms ontstaan klachten na periodes van pijn of blaasontstekingen of operaties. Het is minder algemeen bekend, maar er komen ook bij mannen problemen voor, die samenhangen met een niet-optimale bekkenbodemfunctie. Bij gezonde zwangeren heeft de fysiotherapeutische begeleiding vooral een preventieve functie, namelijk het voorkómen van bekkenpijn en bekkenbodemproblemen. Ook bij kinderen kunnen al op jonge leeftijd klachten aanwezig zijn door het niet op een goede manier gebruik maken van de bekkenbodemspieren, soms veroorzaakt door bijvoorbeeld een niet-optimale zindelijkheidstraining.

Wij kunnen u helpen de bekkenbodemspieren en de spieren die daarmee samenwerken bewust te leren gebruiken en te voelen en daarnaast de houding en beweging op de juiste manier aan te leren, zodat u op deze wijze veel klachten kan voorkomen of verhelpen.

Kijk op www.bekkenbodemzorgcentrum.nl  voor meer informatie.

Zij helpen u verder