Wat is fysiotherapie op het werk

De fysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De fysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer.

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin een functie- taak- handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen, een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject o.a. bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.

De fysiotherapeut kan interventies aanbieden op het gebied van primaire, secundaire en tertiaire preventie, behandeling en re-integratie. De fysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De fysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigende)verzuimende werknemers, met arbeidsrelevante klachten, betrokken beroepsgroepen. Waaronder huis- en bedrijfsartsen, arbo-adviseurs en verzekeringsartsen.

Zij helpen u verder

Nico Kalkdijk

Nico Kalkdijk

Manueel Therapeut / gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde klachten en Dry Needling.

BIG registratie: 89034067104