Kalkdijk fysio en manuele therapie is het adres voor de oudere patiënt. Geriatriefysiotherapeut Arjan Wessels heeft afgelopen jaren een goede samenwerking met de verschillende huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorgteams en mantelzorgers opgebouwd.

• Gaat uw conditie achteruit of neemt de kracht in uw benen af?
• Kost een wandelingen steeds meer moeite?
• Is overeind komen moeilijk en raakt uw evenwicht wel eens verstoord?
• Kunt u moeilijker opstaan uit de stoel?
• Dreigt u vaker te vallen?

Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden of huishoudelijke activiteiten worden dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe. De geriatriefysiotherapeut biedt uitkomst!

Wat kan de geriatriefysiotherapeut voor u betekenen?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Hij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur. De geriatriefysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijks handelen.

De werkwijze van de geriatriefysiotherapeut

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken, waarna er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen.

De behandeling bestaat bijvoorbeeld uit looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit bed of een stoel.

De geriatriefysiotherapeut geeft daarnaast ook advies en voorlichting. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en uw mantelzorger.

Gezond ouder worden

Je wilt je graag fit blijven voelen naarmate je ouder wordt en de dingen blijven doen waar je plezier aan beleeft. Je weet dat bewegen je hierbij helpt. Toch blijkt het vaak moeilijk om elke dag voldoende te bewegen en wat vaker uit je stoel te komen. De levensverwachting rond 2030 zal waarschijnlijk rond de 90 jaar liggen. Dat we ouder mogen worden, betekent niet automatisch dat de kwaliteit van ons leven ook hetzelfde blijft. Juist daarom is gezond ouder worden erg belangrijk.

Rechtstreeks naar de geriatriefysiotherapeut

Zonder verwijzing van een arts kunt u naar de geriatriefysiotherapeut.
Als u niet mobiel bent, dan kunt u ook aan huis worden behandeld. Hiervoor is wel een verwijzing van huisarts of specialist nodig.

Kosten en vergoeding
Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie. Belangrijk is om te controleren hoeveel behandelingen u vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering.

Kwaliteit gegarandeerd!
De geriatriefysiotherapeut is geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).
De geriatriefysiotherapeut heeft na de studie fysiotherapie een 3 jarige master opleiding tot geriatriefysiotherapeut gevolgd.
Arjan Wessels is bij ons in de praktijk geriatriefysiotherapeut.

Zij helpen u verder

Arjan Wessels

Arjan Wessels

Geriatriefysiotherapeut Msc

BIG registratie: 49916902804

Tips & adviezen

Bewegen

"Mensen die denken dat ze geen tijd hebben voor lichaamsbeweging, zullen vroeger of later tijd vrij moeten maken om ziek te zijn"