HERSTELLEN NA COVID-19

Ook al ben je officieel genezen van COVID-19, dan betekent het nog niet dat je klaar bent met herstellen van de ziekte. Misschien ben je nog benauwd of vermoeid, heb je veel aan kracht ingeleverd of krijg je je conditie niet weer op peil? Als je deze situatie herkent, kunnen onze gespecialiseerde longfysiotherapeuten je helpen.

WAT DOET DE GESPECIALISEERDE CORONA-THERAPEUT?

Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het Netwerk Longfysiotherapie Friesland. Dit is een netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bij longproblematiek. Zij werken samen met de longspecialisten in het MCL, Nij Smellinghe en Tjongerschans. De belangrijkste taak van de fysiotherapeut is het in kaart brengen van de lichamelijke beperkingen die het gevolg zijn van COVID-19. Is er sprake van verminderde conditie, spierkracht of ademspierfunctie en speelt vermoeidheid ook een negatieve rol?

Naast de lichamelijke gevolgen zijn ook de psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, belangrijk om te beoordelen. De fysiotherapeuten werken in een multidisciplinair team en kan zonodig een andere zorgverlener inschakelen. 

De behandeling heeft als doel:

– verminderen van de kortademigheid
– verminderen van de vermoeidheid en hier beter mee om leren gaan
– verbeteren van het inspanningsvermogen
– verbeteren van de spierkracht
– verbeteren van de ademspierfunctie
– overwinnen van angst voor bewegen
– inzicht krijgen in juiste verhouding activiteit en rust
– ontwikkelen van een actieve leefstijl

Het herstel van Covid-19 heeft helaas een grillig beloop. Het is moeilijk om vooraf te voorspellen hoe lang de revalidatie gaat duren. Samen met jou bepalen we een reëel en haalbaar doel en gaan we ons uiterste best doen dit gestelde doel te behalen.

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met met onze praktijk: 058-2991379 of info@kalkdijkfysio.nl

Zij helpen u verder

Jolanda van der Laan

Jolanda van der Laan

Fysiotherapeut / gespecialiseerd in Claudicatio, Reuma, Artrose.

BIG registratie: 59036680304
Martijn Kemker

Martijn Kemker

Fysiotherapeut / gespecialiseerd in Claudicatio Intermittens, COPD en Covid-19 revalidatie.

BIG registratie: 19915354304