Wat is sportmedische begeleiding? De fysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wilt blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

De fysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij of zij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij of zij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw fysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.
Preventie ten aanzien van uw sportbeoefening staat voor uw fysiotherapeut op nummer één.

Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde sportblessures.

Fysiotherapie bij geblesseerde sporters.
U bent geblesseerd. Dat is vervelend! Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weer in het veld staan of op de fiets zitten. Een sportgerichte behandeling en begeleiding zorgen daarvoor. Onze trainingsruimte bevat alle nodige faciliteiten waarvan we veelvuldig gebruik maken. Ook adviseren wij hoe u tijdens deze vervelende periode zo fit mogelijk kunt blijven.

Fysiotherapie bij beginnende sporters.
Veel mensen willen wel sporten of bewegen, maar weten niet goed hoe. Wellicht herkent u dat. Misschien is het al lang geleden dat u voor het laatst heeft gesport, bent u in de loop van de tijd zwaarder geworden of is het vanwege uw handicap of chronische ziekte nu eenmaal niet zo eenvoudig om te gaan sporten. Wij kunnen u helpen zoeken naar een activiteit die bij u past en adviseren en begeleiden bij deze activiteit.

Fysiotherapie bij ervaren sporters.
Bekruipt u wel eens de vraag of u goed bezig bent? Of u wel effectief genoeg traint? Of uw schoeisel geschikt voor u is? Of een brace of tape die een hinderlijke knieklachten kan verminderen? Wij kunnen u vanuit onze deskundigheid optimaal adviseren over alles wat met uw sport te maken heeft.

Zij helpen u verder

Tjalling Rous

Tjalling Rous

Fysiotherapeut gespecialiceerd in Dry Needling en Claudicatio Intermittens.

BIG registratie: 19913384104