Binnen onze praktijk werken wij samen met externe collega’s en specialisten en netwerkorganisaties.
Hierdoor kunnen we u de beste zorg geven en mochten wij die niet zelf kunnen aanbieden dan kunnen we u met vol vertrouwen doorverwijzen naar zorgverleners die de expertise wel in huis hebben om u zo goed mogelijk te behandelen.

Onze praktijk werkt samen met:


FysOptima
Kalkdijk fysio en manuele therapie is aangesloten bij het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken in Nederland.


Schoudernetwerk Friesland
Kalkdijk fysio en manuele therapie is aangesloten bij Schoudernetwerk Friesland, dat nauw samenwerkt met specialisten van het MCL.

Chronisch ZorgNet

Kalkdijk fysio en manuele therapie is aangesloten bij Stichting Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet), hét landelijke netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen (NCD’s). 

Samen werkt het beter. Als samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in Friesland kunnen wij ons als individuele praktijk blijven verbeteren. Innovatieve projecten doen wij samen en wij zorgen voor een goede spreiding van onze dienstverlening over de provincie. 
En gezamenlijk komen we tot betere afspraken met andere zorgaanbieders zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere organisaties. Samen zijn wij zichtbaar voor de cliënten, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders.

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkendkwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken.Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hunfysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarincontinu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van hetfysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten,zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd dooroverbodige administratieve lasten.